Inschrijven & Toewijzen Point of View

INSCHRIJVEN VOOR POINT OF VIEW KAN TOT EN MET MAANDAG 28 OKTOBER 17.00 UUR

Op de aanbodpagina vindt u alle bouwnummers van de appartementen die momenteel in verkoop zijn. Bij ieder bouwnummer kunt u de desbetreffende verkoopinformatie inzien door op het bouwnummer te klikken. Heeft u uw favoriete bouwnummer(s) gekozen en wilt u in aanmerking komen voor één van de appartementen? Dan kunt u het inschrijfproces starten.

INFORMATIE & INSCHRIJVEN

Indien u al een account heeft, dan kunt u gewoon inloggen op de website en vanuit daar het formulier invullen en ondertekenen.

Als u nog geen account heeft vult u op de belangstellingspagina het formulier in. Vervolgens ontvang u een bericht om een persoonlijk account te activeren. Zodra u dat gedaan heeft en ingelogd bent ziet u in het menu het inschrijfformulier staan. Volg alle stappen van het formulier en als u tevreden bent kunt u het formulier ondertekenen en versturen. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

LET OP: het kan zijn dat het bericht om het account te activeren in de ongewenste mail terecht komt! Kijk daar ook even indien u geen mailtje heeft gekregen.

TOEWIJZINGSPROCEDURE

De inschrijftermijn eindigt op maandag 28 oktober om 17.00 uur. Voor de toewijzing van de appartementen kijken we niet naar wie zich als eerste heeft ingeschreven. Neem dus gerust de tijd om alle informatie te bekijken, voordat u een keuze voor een appartement maakt.

TOEWIJZING

De appartementen worden toegewezen op basis van financiële gegevens. Vul het formulier daarom zo volledig mogelijk in. Wij proberen iedereen een eerste voorkeur toe te wijzen, dus daar wordt in eerste instantie naar gekeken. Vervolgens bekijken we de financiële gegevens en wijzen vervolgens een appartement toe. Indien er meerdere gegadigden zijn voor een bouwnummer dan kiezen wij er eentje.

Krijgt u een woning toegewezen dan neemt de betrokken makelaar (De Keizer makelaars in Nieuwegein) telefonisch contact met u op om een eerste gesprek in te plannen. De overige kandidaten ontvangen een email waarin staat dat ze voor nu geen woning toegewezen krijgen en op de reservelijst geplaatst zijn.

Enkele voorwaarden:

  • Er kan slecht één inschrijving per huishouden ingediend worden.
  • Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan geen enkel recht op toewijzing van een appartement worden ontleend;
  • U wordt telefonisch op de hoogte gesteld of een appartement aan u toegewezen is;
  • Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door Blauwhoed. Zulks ter beoordeling van Blauwhoed;

Wanneer u een appartement toegewezen krijgt, vervalt uw recht op toewijzing van overige voorkeuren.

VERKOOPGESPREKKEN

Op het moment dat u hoort dat u een woning toegewezen hebt gekregen, wordt er zo spoedig een eerste gesprek ingepland met de makelaar. Tijdens dit eerste gesprek wordt allereerst de financiële situatie nader bekeken, om te checken of de aankoop van het appartement financieel haalbaar is. Tevens neemt de makelaar het proces van de aankoop van de woning met u door en samen werpen jullie een eerste blik op de (concept)contractstukken. Na dit gesprek ontvang een usb-stick met de verkoopinformatie, bestaande uit verkooptekeningen, technische omschrijving en (concept) koop- en aannemingsovereenkomst. Aan de hand van deze informatie kunt u een weloverwogen besluit nemen of u overgaat tot aankoop.

TEKENAFSPRAKEN

Na dit verkoopgesprek wordt de tekenafspraak ingepland. Het is goed om te weten dat u na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst nog twee maanden de tijd hebt om de financiering te regelen. Tevens is het goed om te weten dat u totdat u tekent ook nog nergens aan vast zit.

PLANNING

Indien aan alle opschortende voorwaarden is voldaan kan er gebouwd worden. De planning voor start bouw is nu zomer 2020. De woningen worden naar verwachting eind 2021 opgeleverd.

We wensen u veel plezier & succes met het kiezen van uw ideale appartement!